آهن سادات
  آهن سادات
  آهن سادات
  تهران بزرگراه آزادگان،خیابان غفاری، بنگاه سادات
  قیمت میلگرد ۱۰ ساده ۱۴۰۰/۴/۳
  میلگرد ۱۰ ساده ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  قیمت روز نبشی ۱۴۰۰/۴/۳
  نبشی۳ ۱۶۱,۰۰۰ ریال
  نبشی۴ ۱۶۱,۰۰۰ ریال
  نبشی۵ ۱۶۱,۰۰۰ ریال
  نبشی۶ ۱۶۱,۰۰۰ ریال
  نبشی۸ ۱۶۱,۰۰۰ ریال
  نبشی۱۰ ۱۶۱,۰۰۰ ریال
  نبشی۱۲ ۱۶۱,۰۰۰ ریال
  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید تماس
  قیمت ریل معدنی ۱۴۰۰/۴/۳
  ریل معدنی JIC15 تماس
  ریل معدنی R8 تماس
  ریل معدنی R18 تماس
  ریل معدنیR 24 تماس
  ریل معدنیS14 تماس
  ریل معدنیS18 تماس
  ریل معدنیS20 تماس
  ریل معدنیS30 تماس
  قیمت تیرآهن۱۴ سبک فایکو ۱۴۰۰/۴/۳
  تیرآهن ۱۴ فایکو (۱۵۵ک) ۲۱،۹۰۰،۰۰۰
  تیرآهن ۱۴ فایکو (۱۳۵ک ) ۲۰،۹۰۰،۰۰۰
  قیمت تیراهن(بنگاه سادات تهران) ۱۴۰۰/۴/۳
  ۱۲ذوب اهن اصفهان ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۴ذوب اهن اصفهان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰
  ۱۶ذوب اهن اصفهان ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۸ذوب اهن اصفهان ۳۶٫۲۰۰٫۰۰۰
  ۲۰ذوب اهن اصفهان ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۲۲ذوب اهن اصفهان ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۲۴ذوب اهن اصفهان .۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۲۷ذوب اهن اصفهان ۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۳۰ذوب اهن اصفهان ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۴فایکو(۱۵۵کیلو) ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰
  ۱۴فایکو(۱۳۵کیلو) ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰
  ۱۶فایکو ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۱۸فایکو تماس
  ۱۸اهواز ۳۴٫۱۰۰٫۰۰۰
  ۲۰فایکو ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰
  ۸ترک ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰
  ۱۰ترک(۶۵کیلو) ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۱۰ترک(۱۰۰کیلو) ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۲ترک(۸۰کیلو) ۱۶،۵۰۰،۰۰۰
  ۱۲ترک_(۱۰۰کیلو) ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
  قیمت ورق(بنگاه سادات تهران) ۱۴۰۰/۴/۳
  ورق برشی (پلیت.لچکی.صفحه ستون) ۱۸۷,۰۰۰ ریال
  فولاد مبارکه تماس
  اکسین تماس
  فولاد کاویان۱۲-۴۰میل تماس
  فولاد گیلان ۶-۱۵میل(۶/۱۲۵ ) تماس
  ورق در تمامی ابعاد موجود میباشد برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
  قیمت میلگرد(بنگاه سادات تهران) ۱۴۰۰/۴/۳
  ۸ آجدار نوردی (۶متری) ۱۵۰,۵۰۰ ریال
  ۸ابهر ۱۵۷,۵۰۰ ریال
  ۸ شاهین بناب a2 ۱۵۸,۰۰۰ ریال
  ۸ سپهر ایرانیان a3 ۱۶۳,۵۰۰ ریال
  ۱۰ساده رابیتس ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰الماس ۱۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱۰هیربد ۱۵۳,۵۰۰ ریال
  ۱۰امیرکبیر a2 ۱۵۳,۵۰۰ ریال
  ۱۰ آرین فولاد a2 ۱۵۳,۵۰۰ ریال
  ۱۰امیرکبیرآ۳ ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲امیرکبیر a3 ۱۵۸,۰۰۰ ریال
  ۱۰-۱۲ a2 ۱۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱۲-۱۰ ابهر a3 ۱۵۴,۰۰۰ ریال
  ۱۲-۱۰ آرین فولاد a3 تماس
  ۱۲کرمان a2 تماس
  ۱۲ شمس a3 ۱۵۲,۵۰۰ ریال
  ۱۲ روهینا a3 تماس
  ۱۴-۲۸نیشابور ۱۵۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴-۲۸اصفهان ۱۵۴,۰۰۰ ریال
  ۲۵-۱۴ میانه ۱۵۳,۵۰۰ ریال
  ۱۴_۲۵ابهر ۱۵۱,۰۰۰ ریال
  ۱۴-۲۵ پرشین ۱۵۱,۵۰۰ ریال
  ۱۴-۲۵هیربد ۱۵۱,۵۰۰ ریال
  ۱۴-۲۵امیرکبیر ۱۵۱,۵۰۰ ریال
  ۱۴-۲۵فایکو ۱۵۱,۵۰۰ ریال
  ۱۸-۱۶-۱۴ آرین فولاد ۱۵۱,۵۰۰ ریال
  قیمت نبشی لقمه ۱۴۰۰/۴/۳
  نبشی۸*۸ ۱۶۲,۰۰۰ ریال
  نبشی ۱۰*۱۰ ۱۶۲,۰۰۰ ریال
  نبشی ۱۲*۱۲ ۱۶۲,۰۰۰ ریال
  قیمت مشتقات میلگرد(بنگاه سادات تهران) ۱۴۰۰/۴/۳
  سیم ارماتور بندی ۱٫۵ فابریک ۱۹۰,۰۰۰ ریال
  سیم نجاری۲٫۵ ۱۹۰,۰۰۰ ریال
  کلاف۵٫۵ ابهر ۳sp کشش ۱۷۳,۵۰۰ ریال
  کلاف ۵٫۵ اصفهان کشش تماس
  کلاف۶٫۵حرارتی ساختمانی ۱۶۷,۵۰۰ ریال
  کلاف۶٫۵ اصفهان کشش ۱۷۳,۵۰۰ ریال
  کلاف ۶٫۵ نطنز کشش ۱۷۴,۵۰۰ ریال
  کلاف۶٫۵ فوق کشش ابهر ۱۷۳,۵۰۰ ریال
  کلاف ۸-۱۰ آجدار (a2-a3) ۱۷۵,۵۰۰ ریال
  مش از سایز ۶-۱۲ تماس
  زیگزاگ تماس
  قیمت بولت ۱۴۰۰/۴/۳
  بولت ۲۰ ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  بولت ۲۲ ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  بولت ۲۵ ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  بولت در تمامی سایز ها موجود میباشد لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
  قیمت قوطی پروفیل(بنگاه سادات تهران) ۱۴۰۰/۴/۳
  پروفیل۲میل (قوطی)۲۰*۱۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل ۲میل(قوطی)۲۰*۲۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل ۲میل(قوطی)۳۰*۲۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل ۲میل(قوطی)۴۰*۲۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۳۰*۳۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۴۰*۳۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۵۰*۳۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۶۰*۳۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۴۰*۴۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۶۰*۴۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۸۰*۴۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۱۰۰*۴۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۵۰*۵۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۶۰*۶۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۸۰*۸۰ ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  پروفیل(قوطی)۱۰۰*۱۰۰ تماس
  پروفیل(قوطی)۱۲۰*۱۲۰ تماس
  پروفیل(قوطی)۱۴۰*۱۴۰ تماس