آهن سادات
  آهن سادات
  آهن سادات
  تهران بزرگراه آزادگان،خیابان غفاری، بنگاه سادات
  قیمت میلگرد ۱۰ ساده ۱۴۰۰/۶/۳۰
  میلگرد ۱۰ ساده ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  قیمت تیرآهن ترک ۱۴۰۰/۶/۳۰
  تیرآهن ۸ ترک ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۰ ترک (۶۵ک) ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۰ ترک (۱۰۰ک) ۲۶٫۸۲۲٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۲ ترک (۸۰ک) ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۲ ترک (۱۰۰ک) ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۴ ترک ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۲۷ ترک تماس
  تیرآهن ۳۰ ترک تماس
  تیرآهن ۳۳ ترک تماس
  تیرآهن ۳۶ ترک تماس
  تیرآهن ۴۰ ترک تماس
  تیرآهن ۴۵ ترک تماس
  تیرآهن ۵۰ ترک تماس
  تیرآهن ۵۵ ترک تماس
  تیرآهن ۶۰ ترک تماس
  قیمت تیرآهن❌انبار تهران❌ ۱۴۰۰/۶/۳۰
  ۱۲ذوب اهن اصفهان ۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰
  ۱۴ذوب اهن اصفهان ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰
  ۱۶ذوب اهن اصفهان ۳۲،۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۸ذوب اهن اصفهان ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰
  ۲۰ذوب اهن اصفهان ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۲۲ذوب اهن اصفهان ۶۲،۰۰۰٫۰۰۰
  ۲۴ذوب اهن اصفهان .۷۱،۰۰۰٫۰۰۰
  ۲۷ذوب اهن اصفهان ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۳۰ذوب اهن اصفهان ۹۸٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۴فایکو(۱۵۵کیلو) ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۱۴فایکو(۱۳۵کیلو) ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۶فایکو ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۸فایکو تماس
  ۱۸اهواز ۳۸،۸۰۰،۰۰۰
  ۲۰فایکو ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۸ترک ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۰ترک(۶۵کیلو) ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۱۰ترک(۱۰۰کیلو) ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۱۲ترک(۸۰کیلو) ۱۹،۰۰۰،۰۰۰
  ۱۲ترک_(۱۰۰کیلو) ۱۹،۵۰۰٫۰۰۰
  قیمت تیرآهن فایکو ۱۴۰۰/۶/۳۰
  تیرآهن ۱۴ فایکو (۱۵۵ک) ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۴ فایکو(۱۳۵ک) ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۶ فایکو ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۸ فایکو تماس
  تیرآهن ۲۰ فایکو ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۲۲ فایکو تماس
  تیرآهن ۲۴ فایکو تماس
  قیمت ورق(بنگاه سادات تهران) ۱۴۰۰/۶/۲۸
  ورق برشی (پلیت.لچکی.صفحه ستون) تماس
  فولاد مبارکه تماس
  اکسین تماس
  فولاد کاویان۱۲-۴۰میل تماس
  فولاد گیلان ۶-۱۵میل(۶/۱۲۵ ) تماس
  ورق در تمامی ابعاد موجود میباشد برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
  قیمت میلگرد❌انبار تهران❌ ۱۴۰۰/۶/۳۰
  ۸ آجدار نوردی (۶متری) تماس
  ۸ابهر تماس
  ۸شاهین بناب تماس
  ۸کویر کاشان تماس
  ۱۰ساده رابیتس تماس
  ۱۰تاکستان تماس
  ۱۰امیرکبیر a2 تماس
  ۱۰امیرکبیرآ۳ تماس
  ۱۲امیرکبیر a3 تماس
  ۱۰-۱۲ a2 تماس
  ۱۲-۱۰ ابهر a3 تماس
  ۱۰هیربد تماس
  ۱۲هیربد تماس
  ۱۴_۱۶ هیربد ۱۷۵,۵۰۰ ریال
  ۱۸-۲۵هیربد ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴-۲۸نیشابور ۱۷۸,۰۰۰ ریال
  ۱۴-۲۸اصفهان ۱۷۷,۵۰۰ ریال
  ۲۵-۱۴ میانه ۱۷۷,۵۰۰ ریال
  ۱۴_۲۵ابهر ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴-۲۵ پرشین ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۴-۲۵امیرکبیر ۱۷۵,۵۰۰ ریال
  ۱۴-۲۵فایکو ۱۷۵,۵۰۰ ریال
  قیمت نبشی لقمه ۱۴۰۰/۶/۳۰
  نبشی۶*۶ تماس
  نبشی۸*۸ تماس
  نبشی ۱۰*۱۰ تماس
  نبشی ۱۲*۱۲ تماس
  قیمت مشتقات میلگرد(بنگاه سادات تهران) ۱۴۰۰/۶/۳۰
  سیم ارماتور بندی ۱٫۵ فابریک تماس
  سیم نجاری۲٫۵ تماس
  کلاف۵٫۵ ابهر ۳sp کشش تماس
  کلاف ۵٫۵ اصفهان کشش تماس
  کلاف۶٫۵حرارتی ساختمانی تماس
  کلاف۶٫۵ اصفهان کشش تماس
  کلاف ۶٫۵ نطنز کشش تماس
  کلاف۶٫۵ فوق کشش ابهر تماس
  کلاف ۸-۱۰ آجدار (a2-a3) تماس
  مش از سایز ۶-۱۲ تماس
  زیگزاگ تماس
  قیمت بولت ۱۴۰۰/۶/۳۰
  بولت ۸ تماس
  بولت ۱۰ تماس
  بولت ۱۲ تماس
  بولت ۱۴ تماس
  بولت ۱۶ تماس
  بولت ۱۸ تماس
  بولت ۲۰ تماس
  بولت ۲۲ تماس
  بولت ۲۵ تماس
  بولت ۲۸ تماس
  بولت ۳۲ تماس
  بولت در تمامی سایز ها موجود میباشد لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
  قیمت قوطی پروفیل(بنگاه سادات تهران) ۱۴۰۰/۶/۳۰
  پروفیل۲میل (قوطی)۲۰*۱۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل ۲میل(قوطی)۲۰*۲۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل ۲میل(قوطی)۳۰*۲۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل ۲میل(قوطی)۴۰*۲۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۳۰*۳۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۴۰*۳۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۵۰*۳۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۶۰*۳۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۴۰*۴۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۶۰*۴۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۸۰*۴۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۱۰۰*۴۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۵۰*۵۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۶۰*۶۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل۲میل(قوطی)۸۰*۸۰ ۲۷۰,۰۰۰ ریال
  پروفیل(قوطی)۱۰۰*۱۰۰ تماس
  پروفیل(قوطی)۱۲۰*۱۲۰ تماس
  قوطی ستونی ۱۴۰*۱۴۰ ۲۶۵,۰۰۰ ریال
  قیمت میلگرد هیربد❌انبار تهران❌ ۱۴۰۰/۶/۳۰
  ۸ هیربد تماس
  ۱۰ هیربد تماس
  ۱۲ هیربد تماس
  ۱۴ هیربد ۱۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱۶ هیربد ۱۵۳,۰۰۰ ریال
  ۱۸ هیربد ۱۵۳,۰۰۰ ریال
  ۲۰ هیربد ۱۵۳,۰۰۰ ریال
  ۲۲ هیربد ۱۵۳,۰۰۰ ریال
  ۲۵ هیربد ۱۵۳,۰۰۰ ریال
  ۲۸ هیربد تماس
  ۳۲ هیربد تماس
  قیمت تیرآهن اهواز ۱۴۰۰/۶/۳۰
  تیرآهن ۱۴ اهواز ۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۶ اهواز ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰
  تیرآهن ۱۸ اهواز تماس
  قیمت ریل معدنی ۱۴۰۰/۶/۳۰
  ریل معدنی JIC15 تماس
  ریل معدنی R8 تماس
  ریل معدنی R18 تماس
  ریل معدنیR 24 تماس
  ریل معدنیS14 تماس
  ریل معدنیS18 تماس
  ریل معدنیS20 تماس
  ریل معدنیS30 تماس
  قیمت تیرچه کرومیت ۱۴۰۰/۶/۳۰
  تیرچه کرومیت ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  قیمت میلگرد پرشین❌انبار تهران❌ ۱۴۰۰/۶/۳۰
  ۱۰ پرشین تماس
  ۱۲ پرشین تماس
  ۱۴ پرشین ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۶ پرشین ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۸ پرشین ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲۰ پرشین ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲۲ پرشین ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲۵ پرشین ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲۸ پرشین تماس
  ۳۲پرشین تماس